• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style


  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

เกี่ยวกับเรา แบมบี้

 

แบมบี (B.A.M.B.I) หรือ สมาคมแม่และเด็กนานาชาติแห่งกรุงเทพฯ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1982 คือโครงการหนึ่งของ Childbirth & Breastfeeding Foundation of Thailand (CBFT) หรือ มูลนิธิการให้กำเนิดและเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย
เราคือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มคุณแม่อาสาสมัคร จุดประสงค์ของเราคือเพื่อสนับสนุนและเป็นเพื่อนกับผู้หญิงตั้งครรภ์ และผู้ปกครองของเด็กเล็กจากทุกเชื้อชาติที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ
“แบมบี” สนับสนุนแม่ทุกๆคนไม่ว่าคุณแม่จะเลือกให้กำเนิดแบบใด หรือ ให้นมบุตรด้วยวิธีใดก็ตาม
ในขณะเดียวกัน เราส่งเสริม ”สิ่งที่ดีที่สุด” ตามหลักการของ UNICEF และ องค์การอนามัยโลก เพื่อให้แม่และเด็กมีสุขภาพสมบูรณ์
จุดมุ่งหมายของเรา
• ให้ความช่วยเหลือ ก่อนและหลังการตั้งครรภ์
• ให้ความช่วยเหลือ และคำแนะนำแก่ผู้ปกครองของเด็กทารกและเด็กเล็ก
• ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้กำเนิด (การคลอด)และ การเลี้ยงดูเด็ก
• ส่งเสริม และ สนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการศึกษาที่อาจจะสามารถเพิ่มคุณภาพในการดูแลเด็กให้สูงขึ้นได้
• เพื่อกระตุ้นให้มีการรวมกลุ่มและตั้ง playgroup เพื่อเด็กเล็ก
• เพื่อจัดกิจกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกของ “แบมบี”
• เพื่อสนับสนุนองค์กรการกุศลในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว และความเป็นอยู่ของเด็ก ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนทางการเงิน เมื่อสมควร 
• งานการกุศล
• แบมบีเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เงินทุนส่วนที่ได้จากค่าสมัครสมาชิก การรับบริจาค และกิจกรรม หากเหลือส่วนเกินเราจะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิของท้องถิ่นซึ่งแบมบีมีความห่วงใยและให้ความสำคัญ  ทีมการกุศลของเรามุ่งมั่นที่จะช่วยมูลนิธิในท้องถิ่นที่เน้นเกี่ยวกับเด็กและ/หรือแม่  เราเดินทางไปเยี่ยมเยียนมูลนิธิเหล่านี้เสมอเพื่อให้มั่นใจว่าเงินทุนและของบริจาคถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสม ในแต่ละปี คณะกรรมการอาจจะเลือกที่จะมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือไปยังหนึ่งหรือสองมูลนิธิ  งานการกุศลของแบมบีประกอบด้วย การรวบรวมสิ่งของจำเป็นเพื่อบริจาค แจกจ่ายสิ่งของออกไปเพื่อช่วยเหลือ สร้างแรงจูงใจให้แก่อาสาสมัคร จัดกิจกรรมระดมทุน สร้างความตระหนักที่จะช่วยเหลือให้แก่สมาชิกแบมบี
งานการกุศล
• แบมบีเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เงินทุนส่วนที่ได้จากค่าสมัครสมาชิก การรับบริจาค และกิจกรรม หากเหลือส่วนเกินเราจะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิของท้องถิ่นซึ่งแบมบีมีความห่วงใยและให้ความสำคัญ  ทีมการกุศลของเรามุ่งมั่นที่จะช่วยมูลนิธิในท้องถิ่นที่เน้นเกี่ยวกับเด็กและ/หรือแม่  เราเดินทางไปเยี่ยมเยียนมูลนิธิเหล่านี้เสมอเพื่อให้มั่นใจว่าเงินทุนและของบริจาคถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสม ในแต่ละปี คณะกรรมการอาจจะเลือกที่จะมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือไปยังหนึ่งหรือสองมูลนิธิ  งานการกุศลของแบมบีประกอบด้วย การรวบรวมสิ่งของจำเป็นเพื่อบริจาค แจกจ่ายสิ่งของออกไปเพื่อช่วยเหลือ สร้างแรงจูงใจให้แก่อาสาสมัคร จัดกิจกรรมระดมทุน สร้างความตระหนักที่จะช่วยเหลือให้แก่สมาชิกแบมบี
การบริจาค
• เราชื่นชมการบริจาคสิ่งของใช้แล้วเสมอ ทีมการกุศลจะมีการจัดกิจกรรมขายสิ่งของใช้แล้วคุณภาพดี (อุปกรณ์สำหรับเด็ก, หนังสือ, ของเล่น ฯลฯ)
• ผ่านกิจกรรม BAMBI Yard Sale เพื่อนำเงินรายได้และสิ่งของที่เหลือจากการขายไปมอบให้แก่องคฺ์กรการกุศลที่เราให้การสนับสนุน
• เรามักจะเสาะหาไอเดียใหม่ๆเพื่อการให้อย่างมีคุณค่ามากที่สุด โปรดแจ้งให้เราทราบหากท่านมีองค์กรการกุศลใดที่เราอาจจะช่วยเหลือได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และ รายชื่อสิ่งของที่ต้องการรับบริจาค โปรดติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
อาสาสมัคร
• แบมบี บริหารงานโดยสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้ง บางตำแหน่งต้องใช้เวลามีส่วนร่วมค่อนข้างมาก และบางตำแหน่งขอเพียงท่านมีรอยยิ้มบนใบหน้าและขอเวลามีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อย บางตำแหน่งสามารถทำได้จากที่บ้าน ในขณะที่บางตำแหน่งอาจต้องให้ท่านออกมามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชม
ข้อดีของการเป็นสมาชิก “แบมบี”
• ได้ทำงานกับกลุ่มคนที่มีความคิด-ความชอบคล้ายกัน และรู้สึกมีส่วนร่วม
• มีบทบาทในการกำหนดทิศทางของ แบมบี
• สามารถนำผลงานที่เป็นรูปธรรมนี้ไปใส่นำไปใส่ลงใน resume ของท่านได้อย่างดี
ผลตอบแทน
• ค่าตอบแทนในรูปตัวเงินคือ…ศูนย์! หากแต่สำหรับสมาชิกที่เป็นกรรมการ (committee members) ท่านจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับ playgroups และกิจกรรมต่างๆ (รวมถึง Bumps & Babies Yard Sales, ปาร์ตี้ และกิจกรรมพิเศษ)
• กรรมการผู้มีสิทธิ์ออกเสียง (Voting Positions Committee) จะต้องเข้าร่วมการประชุมรายเดือนทุกครั้ง
• ท่าน และ ครอบครัวของท่านย่อมมาก่อนเสมอ ท่านควรจะทำสิ่งที่บอกไว้ว่าจะทำให้สำเร็จ แต่เราก็เข้าใจว่าการเป็นผู้ปกครองของเด็กเล็กนั้น ท่านอาจมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ ทุกคนในที่นี้คือพ่อ-แม่ และเราก็มีบทบาทเดียวกัน!
• สภาพความเป็นกรรมการมีอายุ 12 เดือน หากแต่พวกเราหลายคนก็มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯไม่แน่นอน เราเพียงแต่ขอคำมั่นสัญญาของท่านตราบเท่าที่ท่านยังทำได้
ท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งว่างหรือติดต่อประธานของเราได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อดูว่าสิ่งใดจะเหมาะกับความสามารถและความสนใจของท่านมากที่สุด

เข้าสู่ระบบ

Membership

อี-นิวส์เล็ทเทอร์

Please enter your e-mail address to subscribe to our e-newsletter.

ติดต่อเรา

Email:
Subject:
Message:
Please Answer: 7+2+1 ?